Giá các mẫu xe

Tên mẫu xe Giá xe Chi phí lăn bánh Hà Nội Chi phí TP.HCM/Tỉnh khác
Chevrolet Spark 1.0LT 2012 306 triệu 345 triệu 339 triệu
Chevrolet Spark 1.0LS 2012 315 triệu 355 triệu 349 triệu
Chevrolet Spark 1.0LT 2013 352 triệu 396 triệu 389 triệu
KIA Picanto 1.25 EXMTH 2012 359 triệu 404 triệu 397 triệu
KIA Picanto 1.25 EXMT 2012 363 triệu 409 triệu 401 triệu
KIA Morning 1.25 MT 2014 365 triệu 411 triệu 404 triệu
Chevrolet Spark 1.2LS 2012 367 triệu 413 triệu 406 triệu
Hyundai i10 1.1AT 2011 371 triệu 418 triệu 410 triệu
KIA Picanto 1.25 SXMT 2013 375 triệu 422 triệu 415 triệu
KIA Picanto 1.25 SXMT 2012 375 triệu 422 triệu 415 triệu
Hyundai i10 1.1MT 2011 380 triệu 428 triệu 420 triệu
KIA Morning 1.25 S MT 2014 382 triệu 430 triệu 422 triệu
KIA Morning SI MT 2014 383 triệu 431 triệu 423 triệu
Chevrolet Spark 1.0LTZ 2013 384 triệu 432 triệu 425 triệu
Chevrolet Spark 1.2LT 2012 384 triệu 432 triệu 425 triệu
Hyundai Grand i10 1.0MT 2014 387 triệu 436 triệu 428 triệu
KIA Morning SI MT (CD) 2016 391 triệu 440 triệu 432 triệu
Chevrolet Spark Zest 2014 392 triệu 441 triệu 433 triệu
KIA Morning 1.25 AT 2014 392 triệu 441 triệu 433 triệu
KIA Picanto 1.25 S MT 2013 392 triệu 441 triệu 433 triệu
KIA Picanto 1.25 S MT 2012 392 triệu 441 triệu 433 triệu
KIA Morning SI MT (DVD) 2016 397 triệu 447 triệu 439 triệu
Hyundai Grand i10 1.2 MT Sedan Base 2015 399 triệu 449 triệu 441 triệu
KIA Picanto 1.25 SXAT 2012 402 triệu 452 triệu 444 triệu
KIA Picanto 1.25 SXAT 2013 402 triệu 452 triệu 444 triệu
KIA Morning 1.25 S AT 2014 409 triệu 460 triệu 452 triệu
KIA Morning SI AT 2014 417 triệu 469 triệu 461 triệu
Hyundai Grand i10 1.0AT 2014 417 triệu 469 triệu 461 triệu
KIA Picanto 1.25 S AT 2012 419 triệu 471 triệu 463 triệu
KIA Piocanto 1.25 S AT 2013 419 triệu 471 triệu 463 triệu
KIA Morning SI AT 2016 425 triệu 478 triệu 470 triệu
Hyundai Grand i10 1.2 MT Sedan 2015 439 triệu 494 triệu 485 triệu
Hyundai i10 1.2AT 2011 441 triệu 496 triệu 487 triệu
Hyundai Grand i10 1.2AT 2014 457 triệu 514 triệu 505 triệu
Hyundai Grand i10 1.2 AT Sedan 2015 479 triệu 539 triệu 529 triệu