Giá các mẫu xe Kia Morning

Tên mẫu xe Giá xe Chi phí lăn bánh Hà Nội Chi phí TP.HCM/Tỉnh khác
KIA Picanto 1.25 EXMTH 2012 359 triệu 404 triệu 397 triệu
KIA Picanto 1.25 EXMT 2012 363 triệu 409 triệu 401 triệu
KIA Morning 1.25 MT 2014 365 triệu 411 triệu 404 triệu
KIA Picanto 1.25 SXMT 2013 375 triệu 422 triệu 415 triệu
KIA Picanto 1.25 SXMT 2012 375 triệu 422 triệu 415 triệu
KIA Morning 1.25 S MT 2014 382 triệu 430 triệu 422 triệu
KIA Morning SI MT 2014 383 triệu 431 triệu 423 triệu
KIA Morning SI MT (CD) 2016 391 triệu 440 triệu 432 triệu
KIA Morning 1.25 AT 2014 392 triệu 441 triệu 433 triệu
KIA Picanto 1.25 S MT 2013 392 triệu 441 triệu 433 triệu
KIA Picanto 1.25 S MT 2012 392 triệu 441 triệu 433 triệu
KIA Morning SI MT (DVD) 2016 397 triệu 447 triệu 439 triệu
KIA Picanto 1.25 SXAT 2013 402 triệu 452 triệu 444 triệu
KIA Picanto 1.25 SXAT 2012 402 triệu 452 triệu 444 triệu
KIA Morning 1.25 S AT 2014 409 triệu 460 triệu 452 triệu
KIA Morning SI AT 2014 417 triệu 469 triệu 461 triệu
KIA Picanto 1.25 S AT 2012 419 triệu 471 triệu 463 triệu
KIA Piocanto 1.25 S AT 2013 419 triệu 471 triệu 463 triệu
KIA Morning SI AT 2016 425 triệu 478 triệu 470 triệu