Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Tên mẫu xe Giá xe Hà Nội TP.HCM
Chevrolet Spark 1.0LT 2012 306 triệu     345 triệu     339 triệu
Chevrolet Spark 1.0LS 2012 315 triệu     355 triệu     349 triệu
Chevrolet Spark 1.0LT 2013 352 triệu     396 triệu     389 triệu
KIA Picanto 1.25 EXMTH 2012 359 triệu     404 triệu     397 triệu
KIA Picanto 1.25 EXMT 2012 363 triệu     409 triệu     401 triệu
KIA Morning 1.25 MT 2014 365 triệu     411 triệu     404 triệu
Chevrolet Spark 1.2LS 2012 367 triệu     413 triệu     406 triệu
Hyundai i10 1.1AT 2011 371 triệu     418 triệu     410 triệu
KIA Picanto 1.25 SXMT 2012 375 triệu     422 triệu     415 triệu
KIA Picanto 1.25 SXMT 2013 375 triệu     422 triệu     415 triệu
Hyundai i10 1.1MT 2011 380 triệu     428 triệu     420 triệu
KIA Morning 1.25 S MT 2014 382 triệu     430 triệu     422 triệu
KIA Morning SI MT 2014 383 triệu     431 triệu     423 triệu
Chevrolet Spark 1.0LTZ 2013 384 triệu     432 triệu     425 triệu
Chevrolet Spark 1.2LT 2012 384 triệu     432 triệu     425 triệu
Hyundai Grand i10 1.0MT 2014 387 triệu     436 triệu     428 triệu
KIA Morning SI MT (CD) 2016 391 triệu     440 triệu     432 triệu
KIA Morning 1.25 AT 2014 392 triệu     441 triệu     433 triệu
KIA Picanto 1.25 S MT 2012 392 triệu     441 triệu     433 triệu
KIA Picanto 1.25 S MT 2013 392 triệu     441 triệu     433 triệu
Chevrolet Spark Zest 2014 392 triệu     441 triệu     433 triệu
KIA Morning SI MT (DVD) 2016 397 triệu     447 triệu     439 triệu
Hyundai Grand i10 1.2 MT Sedan Base 2015 399 triệu     449 triệu     441 triệu
KIA Picanto 1.25 SXAT 2012 402 triệu     452 triệu     444 triệu